Spolupráce

Další činnost

2004
 • 5 keramických cen pro Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP) Praha
2005
 • Zdravotní ústav v Plzni, porota soutěže dětských výtvarných prací, Plzeň
2006
 • Keramické ceny pro tenisový turnaj VIP Slavoj Tachov
 • Keramické ceny pro Pro Libris Plzeň - ocenění literární tvorby
2008
 • ZUŠ Plzeň, Jagellonská, porota výtvarné soutěže dětských prací
   

 

 

Navázání spolupráce

 • Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze - s dr. Milanem Hlavešem (zapojení diplomantů do mapování české keramické tvorby)
 • konzultační (expertní)
 • Základní škola speciální a základní škola praktická Praha
 • Základní umělecká škola Dobřany
 • Střední odborná škola obchodu a propagace v Plzni
 • Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 5