Informace o nás

Mgr. Naděžda Potůčková 


Rok narození

 • 1960 

Studium

 • Střední průmyslová škola keramická v Bechyni, 1979
 • Pedagogická fakulta v Plzni, obor český jazyk - výtvarná výchova, 1984

Zaměstnání

 •  Zpč. univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, výuka: keramika, výtvarné vyjadřování, výtvarné techniky, výtvarné techniky, materiály a technologie, exkurze, základy techn. výtv. disciplín, prostorová tvorba, malba

Členství

 • od r. 1995 členka v Unii výtvarných umělců plzeňské oblasti 
 • od r. 1998 členka ve Sdružení výtvarných umělců - keramiků ČR Praha.
 • od r. 2004 členka Výstavní rady UVU plzeňské oblasti
 • od r. 2007 členka Rady UVU plzeňské oblasti
 • od r. 2007 místopředsedkyně UVU plzeňské oblasti
 • od r. 2010 členka Komise pro sbírkotvornou činnost Západočeského muzeu v Plzni

Ocenění

 • 2006 Holandsko - umělecké centrum Wijk aan Zee - malířské sympozium, 3. cena za malířský soubor 
 • 2009 Rumunsko – Biennial Meeting Point Arad – cena za keramický objekt

 

Ohlas díla v odborném tisku

 • 2004 - Keramika a sklo, Souznění Naděždy Potůčkové - Zdeněk Freisleben, článek o tvorbě keramičky  

Další teoretická činnost

 • výuka pro Centrum dalšího vzdělávání - semináře keramiky

2008 výuka výtvarných technik

2009 výuka keramických technik pro pedagogy,

2009 výuka základů grafických technik pro pedagogy

 • zařazení děl do Virtuální galerie Agentury čes. keram. Designu
 • navázání spolupráce s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze - s dr. Milanem Hlavešem (zapojení diplomantů do mapování české keramické tvorby)
 • konzultační (expertní)

Základní škola speciální a základní škola praktická Praha
Základní umělecká škola Dobřany 
Střední odborná škola obchodu a propagace v Plzni 
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 5 

 

Pořádání seminářů, workshopů

 • 2007 - Keramický seminář pro pedagogy SOŠ obchodu, užitého umění a desingu ,
 • 2009 – Malířský kurz pro pedagogy "Lomy-zlomy", pořádaný pro Centrum dalšího vzdělávání
 • 2010 - Lomy - zlomy II.,malířský kurz pro padagogy
 • 2010 – Tvůrčí seminář pro Kulturní centrum Frišova vila v Plzni, červen
 • 2010 – Tvůrčí seminář pro Kulturní centrum Frišova vila v Plzni, prosinec

Organizační a kurátorská činnost

 • 2008 - uspořádání výstavy diplomových prací studentů u příležitosti oslav 60. výročí založení FPE, Radnice města Plzně
 • 2008 – uspořádání výstavy 60 let výtvarné katedry v Plzni, Univerzitní galerie Plzeň, zajištění tisku katalogu ( spolu s J. Součkem)
 • 2008 – uspořádání výstavy Miloš Franče – kresby, grafiky, výstava konaná u příležitosti oslav 60.výročí založení FPE, výstavní síň ÚMO 4 Plzeň, zajištění tisku katalogu
 • 2009 – uspořádání výstavy Klubu absolventů FPE ZČU , Univerzitní galerie Plzeň
 • 2010 – výstava Lomy - Zlomy, práce účastníků malířského kurzu, Radnice města Plzně,leden , únor
 • 2010 – sochařská výstava konaná v rámci 19.Bavorsko-českých kulturních dnů, klášter ve Waldsassenu, SNR, březen -duben, kurátorka výstavy
 • 2010 – Významní čeští keramici, Galerie J. Trnky, Plzeň,květen, červen,pořadatel UVU a Sdružení výtvarných umělců, kurátorka výstavy
 • 2010 – Spolužáci – Galerie J. Trnky Plzeň, červen, červenec, kurátorka výstavy
 • 2010 – Václav Gatarik, Proměny času, proměny materiálu, Galerie U Bílého jednorožce,kostel sv. Vavřince Klatovy, kurátorka výstavy, autorka textu v katalogu
 • 2010- Senta Shand - výstava prací absolventky KVK FPE ZČU, Západočeské muzeum Plzeň
 • 2010 – Liběna Horáková, Jan Luňáček – výstava prací absolventů KVK FPE ZČU, Radnice města Plzně,září, říjen
 • 2010 – Václava Zichová, Leona Lišková – výstava prací absolventů KVK FPE ZČU, Radnice města Plzně, listopad, prosinec
 • 2011 – výstava objektů a soch členů UVU Plzeň, Kapucínský klášter Deggendorf, Německo, kurátorka výstavy
 • 2012 – Doteky Bechyně, Galerie J. Trnky, Plzeň, kurátorka výstavy